Yükleniyor

Yeşil Çatı

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar bitki örtüsü ile kısmen veya tamamen kaplanmış çatılardır. Binaların, otoparkların, alt geçitlerin, sanayi tesislerinin ve bir çok yapının çatılarını yaşanabilir kılmak ve çevresel faktörler açısından sürdürülebilirliği sağlamak için yeşil çatılar ideal çözümlerdir. Son yıllarda özellikle şehirlerde sıklıkla hayata geçirilmeye başlanan yeşil çatılar, şehrin beton yığınları arasında yeşil alan sağlayarak, nefes almak için doğal bir alternatif sunar.Ekstensif sistemler, ince toprak katmanı kullanılarak, az yoğunlukta bitkilendirilen, minimum bakım gerektiren, yapıya az yük veren ve doğal bir bitki ortamı sağlayan sistemlerdir.İntensif Sistemler, kalın toprak katmanına sahip, bakımı Ekstensif sisteme göre daha zor bahçe sistemleridir. İntensif sistemlerde çim, çalı, çok büyük olmayan ağaçlara kadar daha fazla bitki çeşidi kullanılabilir.

Yeşil alanların yetersiz olduğu günümüz kentlerinde, ihtiyaç duyulan doğal ortam eksikliği, yeşil çatı sistemleri ile önemli ölçüde giderilebilir. Mevcut kent yapılarına yapılabilecek en olumlu katkı, kent yapılarının çoğunlukla doğallıktan ve estetikten yoksun çatılarına, doğanın güzelliklerini getirmektir.